• Celem projektu jest organizacja w dniu 21 marca kampanii edukacyjno- informacyjnej na rzecz Dzieci, Osób z Zespołem Downa. 
     21 marca przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. W tym dniu, zjednoczmy się z Nimi zakładając dwie różne, nie do pary, kolorowe skarpetki. Te niepasujące do siebie skarpetki mają symbolizować niedopasowane chromosomy. Niech cała społeczność szkolna wystąpi w tym dniu w dwóch różnokolorowych skarpetkach, zorganizujmy pogadanki dla naszych uczniów, przybliżmy im istotę tego dnia, wzbudźmy w nich chęć do niesienia pomocy, empatię, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka. Pokażmy , że ludzie z Zespołem Downa to bardzo wartościowe Osoby , od których możemy się wiele dobrego nauczyć. Obchody tego dnia ma poprzedzić rozesłanie kartek z życzeniami do stowarzyszeń, fundacji, instytucji związanych z Osobami z Zespołem Downa, jak również złożenie życzeń w formie nagranych przez nas filmów,

      

     CELE

     - zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej Zespołu Downa
     - propagowanie praw ludzi z Zespołem Downa
     - integracja uczniów z osobami niepełnosprawnymi
     - wzbudzenie u uczniów uczuć pozytywnych: empatii, potrzeby niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, współczucia, poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka

      

     POSTĘP DZIAŁAŃ

     Zadaniem wszystkich szkół uczestniczących w projekcie jest przygotowanie pogadanki informacyjnej dotyczącej Zespołu Downa dla całej społeczności szkolnej w dniu 21 marca 2019 r. Mile widziane również plakaty/ gazetki informacyjne.
     Obchody tego dnia ma poprzedzić przygotowanie przez uczniów kartek - w formie kolorowych skarpetek- z życzeniami, które roześlemy do fundacji, stowarzyszeń, warsztatów zajęciowych i innych instytucji związanych z Osobami z Zespołem Downa. 
     Istnieje również możliwość nagrania z uczniami filmików, na których przekażą oni osobiści życzenia oraz umieszczenie ich na Fanpagu tych instytucji, czy też przesłanie ich drogą mailową.
     Postępy swoich prac będziemy na bieżąco dokumentować oraz dzielić się nimi na platformie.

      

     SPODZIEWANE REZULTATY

     Projekt w moim oczekiwaniu powinien być odnawiany corocznie, co roku zasób pomysłów na organizację tego dnia,w moim zamyśle, będzie szerszy i coraz bardziej ciekawy. Można by także wyjść z pomysłem poza granice naszego kraju . 
     Rezultatem będzie z pewnością poszerzenie działalności szkół w zakresie integracji z osobami z Zespołem Downa i ich rodzinami, nabycie nowych doświadczeń, uwrażliwienie uczniów na potrzebę niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.