• W grudniu 2019 roku uczniowie klas VIa i VIb przygotowywali pozdrowienia, nagrywali tradycyjną kolędę w języku polskim dla rówieśników ze szkół z Turcji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Rumunii, Czech.

    Główne cele projektu:

    • przygotowanie krótkiej informacji o kraju, szkole, uczestnikach;
    • Wykonanie świątecznych kart z życzeniami w języku narodowym i w języku angielskim;
    • zaśpiewanie piosenki świątecznej w naszym języku;
    • nagranie filmu z pozdrowieniami świątecznymi.

    opiekun:

    Anna Dziadkowiec, nauczyciel j.polskiego