• Projekt „Spring where are you?” obejmował okres dwóch wiosennych miesięcy 2019 r. W tym czasie uczniowie pod kierunkiem nauczyciela szukali oznak wiosny, starali się je rozpoznawać i opisywać. Obserwowali również zmiany w pogodzie i w przyrodzie na wiosnę.

    Wyniki pracy zamieszczane były na TwinSpace projektu:

    https://twinspace.etwinning.net/80827/home

    https://twinspace.etwinning.net/80827/pages/page/520171

    https://twinspace.etwinning.net/80827/materials/images

    https://twinspace.etwinning.net/80827/materials/videos

    https://twinspace.etwinning.net/80827/materials/files

    https://www.youtube.com/watch?v=8YYFT69insM

    https://www.youtube.com/watch?v=iC3GjFG2gus

    https://www.padlet.com/beniaw75/spring

    https://www.sp3pcim.pl    

    W projekt zaangażowani byli uczniowie klasy IV b.

    Pracując zarówno  na lekcjach przyrody, na przerwach,  jak i w domu, starali się wywiązać z powierzonych im zadań. Praca grupowa polegała np. na zasianiu wiosennych kwiatów i ich obserwacji. Doniczki z kwiatami są aktualnie ozdobą sali lekcyjnej. Samodzielnie uczniowie prowadzili badania i obserwacje pogody. Każdy z uczniów otrzymał arkusz i przez kolejne dni marca notowali temperaturę (dwa razy w ciągu dnia) oraz obserwowali wiatr, zachmurzenie i opady. Obserwowali i zapisywali zmiany zachodzące na drzewach i krzewach owocowych, od pąków kwiatowych po liście i zawiązki owoców. Wspólnie przygotowali Dzień Wiosny dla uczniów klas młodszych. Zaprezentowali wiosenną piosenkę, zaproponowali zabawy.  

    Pracując parami wyszukiwali miejscowości, w których znajdują się szkoły partnerskie projektu i zaznaczali odległość od naszej szkoły, środek transportu i czas przejazdu lub przelotu do tych miejsc. Wspólnie opracowali tabelę, w której znalazło się zestawienie wyników ich pracy.

    Indywidualnie obserwowali wiosenne zmiany w przyrodzie. Wykonywali zdjęcia, prowadzili notatki.

    W programie przyrody w klasie 4 uczniowie poznają pory roku. Poznawanie wiosny było więc jak najbardziej realizacją treści programowych. Uczniowie poznają również pogodę, jej składniki, urządzenia służące do pomiarów składników pogody i sposoby ich zapisywania. Projekt miał na celu kształtowanie kompetencji kluczowych czyli  rozwijanie umiejętności uczenia się oraz posługiwania się technologiami informatycznymi. Ponieważ projekt był dwujęzyczny uczniowie tłumaczyli opisy zdjęć czy informacje na język angielki. Mogli w ten sposób ćwiczyć posługiwanie się językiem obcym.  

    Praca nad projektem była bardzo ciekawa i myślę, że sprawiła uczniom wiele satysfakcji. Mogli sami wybierać terminy realizacji niektórych zadań, podejmować decyzje o formach pracy, wybierali miejsca, do których udawaliśmy się na wycieczki szukając oznak wiosny. Możliwość obserwowania rówieśników wykonujących podobne zadania w innych krajach budził sporo emocji. 

    W ostatniej fazie projektu polegającej na kodowaniu wiosny uczniowie mieli możliwość przygotowania zadań dla swoich kolegów i rozwiązania tych, które zostały przygotowane dla nich. Było to bardzo ciekawe i pouczające doświadczenie. Efekty swojej pracy uczniowie mogli zaprezentować w postaci gazetki na szkolnym korytarzu. Zostały one zebrane również w segregatorze dokumentującym wyniki projektu.

    Komunikacja odbywała się przede wszystkim przez TwinSpace projektu. Poznawaliśmy się nawzajem, wspólnie, przez głosowanie na wyznaczonej stronie, wybraliśmy logo projektu. Wymienialiśmy się zebranymi przez nas materiałami np. zdjęciami, filmami, zadaniami. Porównywaliśmy krajobrazy i zmiany wiosenne w naszych krajach.  

    Projekt od początku był bardzo dobrze zaplanowany. Każde zadanie było terminowo rozpisane. Po zapoznaniu się, prezentacji, każda ze szkół prezentowała logo projektu, a następnie odbyło się głosowanie, w którym zostało wybrane to najbardziej odpowiadające idei projektu. Badanie i obserwacja pogody, szukanie oznak wiosny, prezentacja wyników pracy. Tym się dzieliliśmy z partnerami. Porównywaliśmy stopnie rozwoju roślin, temperaturę czy np. czas całkowitego zniknięcia śniegu :)

    Uczniowie wymieniali się zdobytymi przez siebie informacjami. Fotografowali, rysowali, opisywali wiosnę w wybrany przez siebie sposób. Przygotowali i nagrali piosenkę wiosenną, zasiali kwiaty, wyszukali i opisali rośliny i zwierzęta kojarzące się z wiosną.  Współpraca  z partnerami dotyczyła każdego etapu projektu.

    Wspólnie z uczniami korzystaliśmy z różnych wyszukiwarek internetowych, z google.pl/maps , z kanału youtube.com. Posługiwaliśmy się programem My Paint przygotowując obrazki wiosenne. Uczniowie zamieszczali swoje wiosenne poszukiwania na padlet.com. Oczywiście najważniejszym miejscem naszej pracy było TwinSpace projektowe. Zadania wykonywane były w Microsoft Word np. tabelka z zapisem odległości szkół partnerskich. Obróbka zdjęć zrobionych za pomocą smartfona w programie Microsoft Office.    

    Udział w tym projekcie dał mi możliwość poznania moich uczniów pracujących nie tylko w sytuacji typowej czyli w Sali lekcyjnej, ale także poza szkołą. Widziałam jak wiele satysfakcji i radości sprawia im każdorazowe szukanie, sprawdzanie, obserwowanie. Choć czasem niecierpliwość powodowała zdenerwowanie, to wyniki ich pracy i to, że samodzielnie rozwiązywali zagadki i problemy budziło w nich samych dumę i podziw. Myślę, że z pracy przy projekcie mieli wiele radości. Udział w takim międzynarodowym przedsięwzięciu pokazał im, że można uczyć się z innymi i od innych choć dzieli nas setki kilometrów i nie mówimy tym samym językiem.  Dzięki projektowi szkoła zyskała partnerów w Polsce i na świecie. Nawiązane kontakty postaramy się utrzymać.

    Według mnie największym sukcesem projektu było pokazanie uczniom, że samodzielnie potrafią zrobić wiele ciekawych rzeczy. Przekonanie ich, że nauka jest świetną zabawą, a świat wokół nas jest ciekawy i warto go lepiej poznać. Zobaczyli, że przy niewielkiej pomocy nauczyciela są w stanie dużo osiągnąć własną pracą i zaangażowaniem.      

    Za ten projekt otrzymałam razem z uczniami Odznakę Jakości oraz Europejską Odznakę Jakości  eTwinning.

    mgr Bernadetta Wawok