• bus g5h387dx

     

    Bus szkolny


    Rano:
    Wielka Sucha-pętla: 6:50
    Łysina: 7:00,
    Działy,Kudłacze: 7.15
    Mała Sucha: 7:30

    Po zajęciach:
    Mała Sucha: 12:50 15:25
    Łysina: 13:10
    Działy, Kudłacze: 12:35 15:10

     

     

     Regulamin dowozu uczniów na terenie Gminy Pcim