• CELE
    Nawiązanie współpracy z dziećmi z innych placówek

    Rozwój kompetencji kluczowych ( wiedza i umiejętności interdyscyplinarne)
    Rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższej okolicy, szacunku do przyrody.

    POSTĘP DZIAŁAŃ

    Obserwacja roślin i zwierząt z najbliższej okolicy.
    Wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej, różnymi technikami. Wystawa prac. 
    Konkurs plastyczny ( wewnętrzny). 
    Redagowanie zdań na temat wiosny.
    Kodowanie, programowanie, zajęcia matematyczne. 
    Założenie ogródka przedszkolnego lub "zielonego parapetu".

    Album - rośliny i zwierzęta z najbliższej okolicy ( współpraca placówek)
    Odgadywanie zagadek i rebusów dotyczących wiosny ( współpraca placówek )

    SPODZIEWANE REZULTATY

    Poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci, inspirowanie, rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności manualnych, zaciekawienie otoczeniem.
    Poznanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danej okolicy poprzez obserwacje. 
    Wspólne wykonanie albumu.

    CELE

    Cele: 
    Nawiązanie współpracy z dziećmi z innych placówek

    Rozwój kompetencji kluczowych ( wiedza i umiejętności interdyscyplinarne)
    Rozwijanie wrażliwości na piękno najbliższej okolicy, szacunku do przyrody.

    POSTĘP DZIAŁAŃ

    Obserwacja roślin i zwierząt z najbliższej okolicy.
    Wykonanie prac plastycznych o tematyce wiosennej, różnymi technikami. Wystawa prac. 
    Konkurs plastyczny ( wewnętrzny). 
    Redagowanie zdań na temat wiosny.
    Kodowanie, programowanie, zajęcia matematyczne. 
    Założenie ogródka przedszkolnego lub "zielonego parapetu".

    Album - rośliny i zwierzęta z najbliższej okolicy ( współpraca placówek)
    Odgadywanie zagadek i rebusów dotyczących wiosny ( współpraca placówek )

    SPODZIEWANE REZULTATY

    Poszerzenie wiedzy przyrodniczej dzieci, inspirowanie, rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności manualnych, zaciekawienie otoczeniem.
    Poznanie zwierząt i roślin charakterystycznych dla danej okolicy poprzez obserwacje. 
    Wspólne wykonanie albumu.

    OPIS PROJEKTU

    Realizując projekt starałam się aby dzieci  miały rzeczywisty kontakt z przyrodą. żeby mogły ją nie tylko zobaczyć ale i  dotknąć, powąchać , usłyszeć.  Nasza szkoła jest blisko lasu ,więc  kiedy tylko było to możliwe byliśmy jego gośćmi. Dzieci na wycieczkach  samodzielnie szukały oznak wiosny, nasłuchiwały śpiewu ptaków, porównywały z nagraniami które słyszały na lekcji lub oglądanymi zdjęciami i  starały się odgadnąć np. jaki to ptak. Założenie zielonego ogródka wpłynęło nie tylko na zdobycie wiedzy na temat potrzeb roślin ale  i na   kształtowanie u uczniów  obowiązkowości i troski o swoje rośliny . Treści przyrodnicze przeplatały się matematyką -  wiosenne zadania matematyczne; kodowaniem.

    Nasza komunikacja między szkołami odbywała się na  poziomie „dziennika”. Przekazywałyśmy sobie co się w danej szkole dzieje ,dzieliłyśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Komentowałyśmy swoje poczynania i osiągnięcia.  

    Realizując projekt starałam się aby dzieci  miały rzeczywisty kontakt z przyrodą. żeby mogły ją nie tylko zobaczyć ale i  dotknąć, powąchać , usłyszeć.  Nasza szkoła jest blisko lasu ,więc  kiedy tylko było to możliwe byliśmy jego gośćmi. Dzieci na wycieczkach  samodzielnie szukały oznak wiosny, nasłuchiwały śpiewu ptaków, porównywały z nagraniami które słyszały na lekcji lub oglądanymi zdjęciami i  starały się odgadnąć np. jaki to ptak. Założenie zielonego ogródka wpłynęło nie tylko na zdobycie wiedzy na temat potrzeb roślin ale  i na   kształtowanie u uczniów  obowiązkowości i troski o swoje rośliny . Treści przyrodnicze przeplatały się matematyką -  wiosenne zadania matematyczne; kodowaniem.

    Nasza komunikacja między szkołami odbywała się na  poziomie „dziennika”. Przekazywałyśmy sobie co się w danej szkole dzieje ,dzieliłyśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Komentowałyśmy swoje poczynania i osiągnięcia.  

    https://twinspace.etwinning.net/85723/materials/files

    https://twinspace.etwinning.net/85723/materials/images

     https://www.thinglink.com/scene/1172205649858134019