• Dyrekcja:
    mgr Barbara Polańska

    Nauczyciele:

    mgr Mariusz Bajak- wychowanie fizyczne, wychowawca kl. V

    mgr Barbara Bednarz-Bzowska- plastyka

    mgr Teresa Biela- nauczyciel wspierający proces kształcenia

    mgr Wiesława Bień- język niemiecki

    mgr Iwona Bzdek- logopeda

    mgr inż. Małgorzata Cichoń - matematyka, informatyka, wychowawczyni kl.VIIIb

    mgr Anna Dziadkowiec - język polski,  wychowawczyni kl.VI


    mgr Bożena Druzgała- historia


    mgr Jolanta Hobot - język angielski


    mgr Aneta Kotowicz- biologia, geografia, WDŻ, wychowawczyni kl. IV

    mgr Barbara Kudłacz - edukacja wczesnoszkolna,  matematyka, wychowawczyni kl. II

    mgr Renata Kulka- nauczyciel wspierający proces kształcenia


    Anna Majerczyk - wychowawca świetlicy

    mgr Agnieszka Marszalik - pedagog szkolny

    mgr Maria Kościelniak-Małysz - nauczyciel wspierający proces kształcenia

    mgr Dorota Mucha - pedagog szkolny

    mgr Elżbieta Ślusarczyk - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. I

    mgr Katarzyna Tyrkalska - język polski, logopedia

    mgr Andrzej Tyrpuła- wychowanie fizyczne, WOS, EDB, wychowawca kl. VIIIa

    mgr Bernadetta Wawok -  religia,  bibliotekarz

    mgr Monika Wątor-  informatyka, matematyka, fizyka, chemia, wychowawczyni kl. VII

    mgr Agata Witek - edukacja wczesnoszkolna, wychowawczyni kl. III

    mgr Agnieszka Wojtyłko- muzyka
    ks. mgr Jacek Kuczmier- religia
    ks. mgr Maciej Medes – religia

     

    Nauczyciele pracujący w oddziałach przedszkolnych

    mgr Magdalena Gromek

    mgr Irena Jarzembińska
    mgr Halina Jaśkowiec

    Anna Majerczyk

    mgr Izabela Słowik

    mgr Ewa Świętek