• Międzynarodowy projekt e-Twinning „Be a Sport” realizowany z klasą IVa i IVb.

    Jest to projekt E-Twinning wraz z rówieśnikami z Portugalii, Turcji, Finlandii, Chorwacji, Litwy, Gruzji oraz Rumunii.

    Projekt w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020

    Nasz projekt ma na celu zdobycie nowych informacji na temat partnerów projektu, ich krajów i zwyczajów poprzez sport. Uczestnicy uczęszczają do przedszkoli i szkół podstawowych, co sprawia, że projekt jest angażujący, ale także bardzo ekscytujący i kreatywny. Projekt podzielony jest na dwie części, obie związane z różnymi sprawami, do których kieruje myśl przewodnia - sport.

    Cele:
    - zawieranie nowych międzynarodowych przyjaźni
    - zdobywanie nowej wiedzy o krajach partnerskich
    - ćwiczenie słownictwa związanego ze sportem
    - promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu
    - rozwijanie kreatywności uczniów i umiejętności motorycznych
    - przedstawianie pracy projektowej najmłodszym uczniów, motywowanie ich do współpracy z innymi
    - zachęcanie krewnych uczniów do wzięcia udziału w pracy nad projektem

    POSTĘP DZIAŁAŃ
    I część projektu - od grudnia 2018 r. Do czerwca 2019 r
    - wprowadzenie partnerów
    - prezentacje na temat sportu, które uprawiamy w naszych szkołach + quizy
    - ulubione sporty naszych rodziców i dziadków - wywiady, krewni uczniów odwiedzają szkoły i przedszkola, aby porozmawiać o sporcie w przeszłości
    - znani sportowcy / sportowcy z krajów partnerskich + quizy
    - w jaki sposób wspieramy nasze lokalne i krajowe zespoły?
    - podsumowanie pierwszej części

    II część projektu - od września 2019 r. Do stycznia 2020 r
    - jak spędziliśmy letnie wakacje? - aktywne sposoby spędzania wolnego czasu + quizy
    - zaprojektowanie munduru dla sportowca / sportowca - konkurs
    - dieta sportowca, przykłady posiłków + quizy
    - Wymiana prezentów i kartek świątecznych
    - podsumowanie drugiej części projektu

    https://www.youtube.com/watch?v=XOrMB_kCi4I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR33i24F4zLcr8xm9QeYcLkWx8FUDJ5k1Km96ME2v9_vHkLD-5Rux0Y10sU  

    Andrzej Tyrpuł