• Projekt "W europejskim edukacyjnym kręgu"

    • 24.11.2022 17:16
    • realizowany w ramach akcji 1 sektora Edukacja szkolna programu ERASMUS+konkurs 2016 dofinansowanego ze środkówEuropejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu "Mobilność kadry edukacji szkolnej“ nr POWERSE-2016-1-PL01-KA101-025078.

     Projekt „ W europejskim edukacyjnym kręgu” został opracowany w naszej szkole i w październiku 2016 roku zatwierdzony do realizacji. Odpowiada on na potrzeby nauczycieli i uczniów, którzy widzą szansę swojego rozwoju poprzez doskonalenie umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) i w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

     Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie przez nauczycieli podczas zagranicznych szkoleń nowych kompetencji zawodowych i zastosowanie ich w codziennej praktyce dydaktycznej.

     Rezultatami niematerialnymi będą: zdobycie przez nauczycieli wiedzy na temat innowacyjnych metod pracy, w szczególności metody CLIL i doskonalenie metody projektu, partnerstwa-zacieśnienie współpracy szkół. Rezultaty materialne to: programy nauczania, międzynarodowe certyfikaty, szkolenia WDN, cyfrowe narzędzia edukacyjne, filmy, prezentacje multimedialne, raporty, scenariusze lekcji itp.

     Regulamin rekrutacji uczestników projektu"W europejskim edukacyjnym kregu"

     Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Erasmus+, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Kwota dofinansowania wynosi 31 766,00 EUR , co stanowi równowartość 134 548,07 PLN.

     Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Realizacja projektu obejmuje akcję KA 1 - Mobilność edukacyjna. Projekty realizowane w ramach Akcji KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w obszarze edukacji szkolnej mają na celu poprawę jakości pracy placówki oświatowej osiąganą przez udział jej pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia, w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.

     Projekt będzie realizowany w szkole od 15.11.2016 r. do 14.06.2016 r.

     Szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne pod linkiem:https://docs.google.com/presentation/d/1hp2PTLMJ62uAcpRf3nhoOwHQ5qiugeRl0LYj7qcJ_Ek/edit?usp=sharing

      


     Do sukcesów... przez doskonalenie zawodowe.

              Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 24.11.2016r. podpisaliśmy umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w celu realizacji zaplanowanych zadań.
              Projekt ten ma na celu wzmocnienie europejskiego wymiaru naszej szkoły poprzez uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach zagranicznych, podniesienie ich kompetencji językowych i metodycznych, wdrożenie w praktykę szkolną ciekawych i atrakcyjnych  metod  i narzędzi pracy opartych na wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

     Celem Projektu jest również nawiązanie i stworzenie sieci  kontaktów z nauczycielami i ich uczniami pochodzącymi z krajów europejskich, dzielenie się doświadczeniami za pośrednictwem programu e-tweening  (europejska społeczność szkolna), które w przyszłości mają zaowocować  m.in. wymianą młodzieży.

     W ramach tego programu cztery nauczycielki  uczestniczyły  w szkoleniu językowym na Malcie, które było przygotowaniem do następnych kursów: metodyczno-informatycznego  we Włoszech oraz metodycznego z zakresu pracy techniką  CLIL ( zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które odbyło się w Irlandii.

     Planowany jest też wyjazd na szkolenie z zakresu technik IT do Turcji, gdzie poznamy sposoby tworzenia treści multimedialnych, metody uczenia się na odległość,  programowanie z wykorzystaniem języka angielskiego.

     Malta jako dawna kolonia brytyjska jest doskonałym miejscem na naukę języka angielskiego. Wyspa jest niemalże usiana różnymi szkołami, które rywalizują ze sobą            w zakresie efektywności nauczania tego języka. Stąd duże zainteresowanie tym miejscem kursantów z całego niemal świata chcących podnieść swoje kompetencje językowe.

     Kurs we Włoszech przygotował nas do pracy na platformach, tworzenia quizów, bloga i stron internetowych. Poznałyśmy nowe możliwości komunikacji i wymiany doświadczeń poprzez  "social media".  Korzystałyśmy z różnych aplikacji, które pozwalają ciekawiej i atrakcyjniej uczyć. Miałyśmy okazję zobaczyć jak  najnowsze techniki wykorzystują nauczyciele z różnych państw europejskich.

     W Irlandii poznałyśmy technikę CLIL  opartą na jednoczesnym  przekazywaniu treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego. Jest to jedna z najbardziej skutecznych metod nauczania, gdyż dzieci przyswajają język obcy w sposób naturalny, przy okazji uczenia się innych przedmiotów lub zagadnień.

     Dzięki wyjazdom zarówno na Maltę jak i do Włoch i Irlandii oprócz zdobytych umiejętności i wiedzy miałyśmy okazję  poznać wielu nowych ludzi, tak współuczestników kursów z różnych stron świata, jak i mieszkańców tych krajów. Poznawanie siebie nawzajem było doskonałą okazją do rozmów i nieustannej nauki, nie tylko tej książkowej, ale i praktycznej. Międzynarodowe środowisko kursantów wymusiło na uczestniczkach konieczność porozumiewania się wyłącznie po angielsku, co wpływało na skuteczniejsze i trwalsze doskonalenie języka.

     Nauka języka w egzotycznej scenerii, w doskonałej  atmosferze stworzonej przez organizatorów i uczestników kursów przychodziła o wiele łatwiej. Wszystkie zajęcia  były wyjątkowe i inspirujące. Prowadzący byli ludźmi, którzy z pasją realizowali swoje zadania.   Uczestnicy z różnych krajów europejskich (Hiszpanii, Chorwacji, Rumunii, Francji, Grecji, Polski) byli zachęcani do refleksji i dyskusji nad wdrożeniem poznanych ćwiczeń językowych, technik i programów komputerowych do własnej pracy.

     Wartością dodaną Projektu było poznanie ludzi różnych kultur,ich tradycji

     i zwyczajów, lokalnej kuchni, sztuki i zabytków. Ciągły kontakt z językiem angielskim

     w codziennych sytuacjach przełamał bariery mówienia i inspirował do rozwijania umiejętności językowych.

     Malta jest piękną, malowniczą wyspą, więc starałyśmy się zwiedzić każdą jej część- co nie jest trudne biorąc pod uwagę jej wymiary i sprawnie działający transport autokarowy. Ponieważ kurs trwał dwa tygodnie to w czasie weekendu zwiedziliśmy również siostrzane wyspy Malty Gozo i Comino.

     Natomiast kurs we Włoszech odbywał się w mieście Bolonia  (północ Włoch) - jednym

     z najsławniejszych miast włoskich. Swoją sławę na świecie zawdzięcza dzięki smakowitej kuchni oraz najstarszemu w Europie, założonemu w 1088 roku Uniwersytetowi Bolońskiemu. Bolonia zachwyca od pierwszego wejrzenia!  Znalazłyśmy tutaj wszystko to, co we włoskich miastach najpiękniejsze. Cudowna i olbrzymia starówka, przepiękne gmachy publiczne

     i kościoły, wspaniałe pomniki i muzea oraz tętniące życiem miejskie place, gdzie wypoczywają mieszkańcy, turyści i studenci siedząc przy kawiarnianych stolikach lub na schodach kościołów.

     Udział w szkoleniach poszerzył nasze horyzonty, wzbogacił wiedzę, doświadczenie, wzmocnił europejski wymiar szkoły. W trakcie takiego wyjazdu jesteśmy w stanie nauczyć się znacznie więcej i szybciej niż na szkoleniach w kraju.  Możemy poszczycić się umiejętnościami i doświadczeniem , co poświadczają  certyfikaty dyplomy, dokumenty Europass Mobility. Mają jeszcze jedną wspaniałą zaletę- pozwalają czerpać i gromadzić nową energię.

     Polecamy i zachęcamy wszystkich nauczycieli do tworzenia projektów w ramach Programu POWER SE Mobilność kadry edukacji szkolnej. Warto!!!

     Uczestniczki Projektu

      


    • więcej
    • Projekt "Wkręceni w matematykę"

    • 24.11.2022 17:16
    • wkeceni w matematykeW ramach III edycji programu grantowego "mPotęga„ odbył się Ogólnopolski Konkurs grantowy na projekt matematyczny skierowany do uczniów 4-6 klas szkoły podstawowej i ich rodziców. Program „mPotęga” prowadzony jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

     Spośród nadesłanych 880 wniosków Kapituła oceniająca wnioski o dofinansowanie wybrała 209 projektów. Projekt Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu pt.: „Wkręceni w matematykę”znalazł się w gronie, które otrzymało dofinansowanie.

     Celem projektu jest:

     - rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów życia codziennego;

     - zainteresowanie uczniów wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauce i życiu codziennym;

     -rozwijanie umiejętności łączenia „przyjemnego z pożytecznym” – nauka przez zabawę, włączenie do nauki zasad zdrowej rywalizacji i zasady „fair play”;

     -zapobieganie rutynie i „nudzie” szkolnej;

     - kształtowanie umiejętności pracy w zespole.

     Od września do grudnia 2016 r. uczniowie z Pcimia Suchej będą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach.

     Aktywność fizyczna połączona z nauką matematyki to elementy szczególne naszego projektu. Zajęcia jakie przewidziano mają łączyć przebywanie na świeżym powietrzu, ruch, zabawę ze zdobywaniem wiedzy matematycznej. Zapraszamy uczniów oraz rodziców m.in. na:

     - mRajd rowerowy dla uczniów i rodziców;

     - wyjazd na basen dla uczniów;

     - Warsztaty „Odkryjmy kostkę Rubika na nowo” dla uczniów i rodziców;

     - Konkurs „MatMistrz kostki” dla uczniów i rodziców;

     mRajd rowerowy

     Słońce, wiatr we włosach, dwudziestu pełnych entuzjazmu uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu i kilku opiekunów – tyle wystarczyło, aby wyruszyć na wycieczkę rowerową 13 września 2016 r. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane w ramach projektu „Wkręceni w matematykę” realizowanego w ramach III edycji programu „Potęga”, który prowadzony jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

     Jednym z działań tego projektu było właśnie zorganizowanie Rajdu rowerowego, gdzie uczniowie mają łączyć przebywanie na świeżym powietrzu, ruch oraz zabawę z nauką matematyki. Celem było aktywne spędzenie czasu połączone ze zdobywaniem wiedzy matematycznej. Program mRajdu objął przejechanie rowerem 22 km trasy podczas której przewidziano kilka postojów. W czasie przerw uczniowie mieli m.in. do rozwiązania kilka matematycznych zadań praktycznych. Odczytywali dane z licznika rowerowego, a następnie na ich podstawie odpowiadali na pytania dotyczące drogi, prędkości i czasu. Poza tym wszyscy wzięli udział w zabawie terenowej, w której oprócz rozwiązania 50 zadań matematycznych mogli się wykrzyczeć i wybiegaćJ.

     Pomimo, że nasze zmagania z trasą, zadaniami i niespodziankami (nie obyło się bez naprawy pękniętej opony czy dopompowywania powietrza do koła) trwały niemal 5 godzin – nie czuliśmy trudów podróży. Pokazaliśmy, że matematyki można uczyć się niekoniecznie siedząc nad książką. Naszym zdaniem o wiele przyjemniejsze i korzystniejsze dla naszego zdrowia jest aktywne spędzanie czasu w powiązaniu z nauką. Już wszyscy czekamy na kolejne matematyczne wyprawy.

     Gorąco dziękujemy za wsparcie i cenne uwagi dotyczące bezpieczeństwa na drodze Komendzie Powiatowej Policji w Myślenicach. Podziękowania kierujemy również Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży za użyczenie miejsca na zorganizowanie zabawy terenowej. Dziękujemy również rodzicom, którzy nas wspierali i trzymali kciukiJ, aby starczyło nam sił na całą trasę.

     M. Cichoń i J. Hobot

     „mMatematycznie ukąpani” to zajęcia, w których uczestniczyły 27 października 2016 r. dzieci z klas 4-6 szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu. Były one jednym z działań projektu „Wkręceni w matematykę” realizowanego w ramach III edycji programu „Potęga”, który prowadzony jest przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć. Zajęcia realizowane były na krytej pływalni w Myślenicach.

     Czy można uczyć się matematyki na basenie? Niektórym wydawałoby się to niewiarygodne, ale uczestnicy projektu pokazali, że można - i jeszcze świetnie się przy tym bawiąc.

     W czasie kilkugodzinnych zajęć „mMatematycznie ukąpani” uczniowie bawili się balonikami łącząc je w pary (figura geometryczna – wzór na jej pole powierzchni) oraz układali na wodzie - łącząc się w odpowiednie grupy - figury geometryczne zawierające określoną liczbę przekątnych. Niezwykłe emocje wywołał wyścig, zadaniem którego było przepłynięcie wzdłuż basenu i wskazanie pary jednostek (długości lub pola powierzchni, w zależności od wieku ucznia). Wyzwaniem okazało się dokonanie odpowiednich pomiarów basenu, a następnie na ich podstawie policzenie obwodu (klasa 4), pola powierzchni (klasa 5) oraz objętości (klasa 6).

     Udowodniliśmy, że wysiłek fizyczny można bardzo efektywnie i chyba efektownieJ łączyć z wysiłkiem umysłowym.

     Mimo konieczności włożenia w zabawę ogromnego wysiłku zarówno fizycznego jak i umysłowego – nie czuliśmy zmęczenia. Humor i dobra zabawa towarzyszyła przez cały czas. Okazało się, że nasze zajęcia były pierwszymi tego typu zajęciami na myślenickim basenie.

     Składamy serdeczne podziękowania Pani Dominice za okazaną życzliwość oraz Pani Ani, która czuwała nad bezpieczeństwem naszych uczniów. Całe przedsięwzięcie sfinansowane było przez Fundacje mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

     M.C. oraz J.H.

     SP 3 Pcim

     Cały listopad trwała intensywna zabawa z kostką Rubika. Na przerwach obserwować można było prawdziwe „szaleństwo” układania. Uczniowie klas 4-6 mogą wypożyczać w szkole kostki Rubika zakupione w ramach projektu. Również w domach mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności. Zabawa z kostką tak się spodobała, że w wielu rodzinach kostka Rubika była mikołajkowym prezentem dla dzieci.

     Dnia 05 grudnia odbył się konkurs „MatMistrz kostki”, w którym wzięli udział zarówno uczniowie jak i rodzice. Konkurs honorowym patronatem objął wójt Gminy Pcim – pan Piotr Hajduk.

     Tego typu konkurs organizowaliśmy w szkole po raz pierwszy. Uczniowie bardzo się zaangażowali. Tegoroczny konkurs zdominowali chłopcy. Jeszcze niedawno wszyscy dopiero zaczynali swoją przygodę z kostką Rubika. I chociaż początki były trudne, rezultaty nas zadziwiły. Długie i intensywne treningi przyniosły efekty. Rekord, jaki padł w trakcie rywalizacji to 43 sekundy. I chociaż zdajemy sobie sprawę, że do rekordu Polski, który wynosi 5,81 s. (źródło: https://pl.wikipedia.org) jeszcze daleko, to i tak jesteśmy dumni z wyniku naszego ucznia – Karola. Zaczynał przecież zaledwie dwa miesiące temu - od podstaw. Bliskich wynikowi Karola było jeszcze kilku uczniów, co spowodowało, że emocji w trakcie konkursu było co niemiara.

     Ostatecznie wyłoniliśmy Mistrza Kostki Rubika, którym został Mateusz, I wicemistrza – Jakuba oraz II wicemistrza – Karola. Tytuł MistrzTata kostki Rubika odebrał Pan Andrzej (najlepszy czas to 1min.58s.), a Mistrzynią w kategorii MistrzMama została Pani Bernadetta. Wszyscy otrzymali wspaniałe nagrody w całości sfinansowane przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć w ramach projektu „Wkręceni w matematykę”.

     Po konkursie jeden z jego uczestników - Kuba – stwierdził, że: „…..takie konkursy powinny być organizowane częściej, a nawet na szczeblu powiatowym.”

     Myślę, że zastanowimy się wkrótce nad tym.:) Wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie dziękujemy za wspaniałą rywalizację i osiągnięte wyniki.

     SP 3 Pcim

     Zakończyliśmy projekt „Wkręceni w matematykę” w ramach programu mPotęga – III Edycja, który był realizowany z Fundacji mBanku i Fundacji Dobra Sieć. Działania w szkole trwały od 01.09.2016 r. do 31.12.2016 r. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Poniżej zamieszczamy gazetkę online, w której przedstawiliśmy niektóre działania . Zapraszamy do obejrzenia  gazetki i filmu.

     Gazetka online...

     Film...

     Film...


      

    • więcej
    • Indywidualizacja – szansą dla dzieci z Gminy Pcim

    • 24.11.2022 17:16
    • logo pokl ue kolor

     Od 01.09.2012r. do 30.06.2013 na terenie Gminy realizowany jest projekt pt. „Indywidualizacja – szansą dla dzieci z Gminy Pcim”. 

     Celem głównym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów/uczennic klas  I – III szkół podstawowych z terenu Gminy Pcim. 

     Cele szczegółowe, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu to:
     • Podniesienie poziomu umiejętności matematycznych, polonistycznych uczniów/uczennic, którzy mają trudności w ich zdobywaniu; 
     • Rozwinięcie kompetencji językowych i komunikacyjnej aktywności dziecka;
     • Rozwinięcie predyspozycji i zdolności poznawczych uczniów/uczennic uzdolnionych; 
     • Stworzenie warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę  z uczniem poprzez doposażenie bazy dydaktycznej SP w okresie realizacji projektu;
     •  Poprawa sprawności ruchowej oraz zaburzeń wad postawy 

    • więcej
    • „Zawsze bezpieczni”

    • 24.11.2022 17:16
    • Turniej wiedzy i umiejętności „Zawsze bezpieczni” został zorganizowany i przeprowadzony 7 stycznia 2013 roku jako podsumowanie działań podjętych w SP 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu w ramach projektu Gminy Pcim „Bezpieczne Życie”. Organizatorkom turnieju przyświecała idea, mająca na celu upowszechnienie wśród dzieci wiedzy i umiejętności przydatnych w różnych sytuacjach zagrożenia, zwrócenie uwagi na ich bezpieczeństwo oraz pobudzenie do aktywności rozwijającej pomysłowość oraz wyobraźnię.

     Tematyka turnieju skupiała się wokół trzech bloków tematycznych: Bezpieczni w domu - Bezpieczni na drodze - Bezpieczni w szkole. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwało jury, w składzie: przewodnicząca – p. Dyrektor Barbara Polańska oraz członkowie – p. Wiesław Horabik i p. Paulina Polańska. Do „walki" w turnieju stanęli wszyscy uczniowie szkoły wraz z wychowawcami swoich klas. Turniej obejmował dziesięć konkurencji (w dwóch kategoriach wiekowych). Były to konkurencje, które miały sprawdzić zarówno wiedzę teoretyczną wychowanków, jak i ich umiejetności praktycznne. Swoją wiedzę i umiejętności przedstawiciele klas I – III sprawdzali w takich konkurencjach jak: Prawda czy fałsz?, Kto pierwszy ten lepszy: Numery alarmowe, Mały projektant: Moda zimowa, Ukryte zagadki, Quiz wiedzy – bezpieczni na drodze, Znaki drogowe, Puzzle z kolorowanką: Bezpieczne zabawy, natomiast przedstawiciele klas IV – VI w konkurencji: Prawda czy fałsz?, Bezpieczny dom, Pies, Rebusy – jakich prac dzieci nie powinny wykonywać w gospodarstwie, Test – bezpieczni na drodze, Znaki drogowe, Krzyżówka – w szkole bezpiecznie. Rywalizacja międzyklasowa nie ograniczyła się jedynie do zmagań drużynowych przedstawicieli klas. Swoją wiedzę i umiejętności zaprezentowali również pozostali uczniowie z poszczególnych klas w takich konkurencjach jak: Mały teatr: scenki dramowe – wiem jak sie zachować, Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach oraz Znajduję rozwiązanie, czyli opracowanie wskazówek, jak być bezpiecznym w szkole. Wraz z wychowawcami uczniowie zagrzewali do walki swoich reprezentantów podczas zmagań drużynowych, dodawali otuchy aktorom podczas prezentacji scenek, czy wreszcie wspólnymi siłami próbowali przekonać jury, co do powagi opracowanych przez nich wskazówek dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w szkole. Finaliści turnieju otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy dla swojej klasy, a pozostali nagrody pocieszenia. Podczas turnieju wręczono także nagrody laureatom konkursów: plastycznych „Bezpieczna droga do szkoły” (klasy I – III), „Zaprojektuj bezpieczną ulicę” (klasy IV- VI) oraz konkursu literackiego na hasło promujące bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania.

    • więcej