• GODZINY PRACY ŚWIETLICY
     ROK SZKOLNY 2022/2023

     RANO:

     poniedziałek - piątek 6.50- 7.45

     PO ZAJĘCIACH:

     poniedziałek - piątek 11.30-15.30

      

     W godzinach 7:45-8:00, a także w czasie przerw obiadowych tj. 11:25-11:40 i 12:25-12:40 uczniowie zapisani do świetlicy przebywają na terenie szkoły pod opieką nauczycieli dyżurujących.

     Jeżeli zaistnieje potrzeba zwolnienia dziecka  z zajęć świetlicowych rodzic jest zobowiązany do przesłania informacji  o tym do wychowawcy świetlicy Pani Anny Majerczyk za pośrednictwem modułu wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

     Karta zapisu dziecka do świetlicy.pdf

     REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARMII KRAJOWEJ W PCIMIU.pdf

      

     NAUCZYCIELE PRACUJĄCY NA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

     Anna Majerczyk

      

     Szkoła prowadzi nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale pełni także funkcję opiekuńczo – wychowawczą, którą sprawuje świetlica szkolna. Jest to miejsce odpoczynku i zabawy po trudach nauki szkolnej. To tu uczniowie mogą przygotować się do lekcji i rozwijać własne zainteresowania. Pod opieką wychowawców świetlicy dzieci kształcą swoje umiejętności artystyczne. Ponadto uczniowie mający problemy w nauce mogą liczyć na fachową pomoc.