• Przewodnicząca : Magdalena Borowska

    Zastępca : Małgorzata Rapacz

    Skarbnik : Monika Ślósarczyk

    Sekretarz : Marcelina Sularz

    Komisja Rewizyjna : Agata Druzgała, Edyta Pietrzyk