•  

    images4 5r15h1nt

    „Trzeba koniecznie pamiętać, skąd się wyszło” 
    C. K. Norwid

     

    Jubileusz 60  lecia
    Szkoły Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu


    13 listopada 2014 r. odbyła się uroczystość Jubileuszu 60  lecia istnienia naszej szkoły, a także 20  lecia nadania jej imienia Armii Krajowej. 
    Świętowanie rozpoczęto Mszą Św. w kaplicy w Pcimiu-Suchej, którą odprawił ks. Bogusław Borek, a w jej oprawę włączyli się Rodzice i Absolwenci szkoły, a następnie wraz z pocztami sztandarowymi przemaszerowano do szkoły na dalsze uroczystości.
    Zgromadzonych na Jubileuszu Gości powitała dyrektor szkoły pani Barbara Polańska, przybliżając opowieść o szkolnictwie na terenie naszego przysiółka (już w 1917 r. odbywała się regularna nauka w wynajmowanych we wsi pomieszczeniach), a także przypominając historię budowy szkoły. Opowieść ta w szczególny sposób połączyła zapisaną już kartę 60-letnich dziejów szkoły z jej teraźniejszością i przyszłością, pokazując, że pomimo upływu lat, rola szkoły jako instytucji łączącej lokalną społeczność, pozostaje niezmiennie ważna.
    Swoją obecnością w tak ważnym dla szkolnej społeczności dniu zaszczycili nas: Żołnierze AK p. Ryszard Sikorski, p. Józef Stankiewicz, p. Tadeusz Pytlik, 
    p. Daniel Obajetk 
     Wójt Gminy Pcim, przedstawiciele władz samorządowych 
    i powiatowych 
     p. Bolesław Pajka, p. Grzegorz Ostafin, p. Józef Polański, 
    ks. Prałat Krzysztof Nowak, ks. prof. Stanisław Bzowski, dyrektor ZOS w Pcimiu p. Władysław Kurowski, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły 
     
    p. Jadwiga Kursa oraz p. Krystyna Wątor, p. Zofia Mastela, p. Teresa Woś, wieloletnia, emerytowana dyrektor GBP w Pcimiu p. Maria Hajdas, p. Stanisław Muniak 
     Nadleśnictwo Myślenice oraz Absolwenci, Reprezentanci Pocztów Sztandarowych, Rodzice, Dziadkowie i mieszkańcy.
    Część artystyczną przygotowały dzieci z przedszkola (wszystkie grupy) pod kierunkiem swych nauczycieli oraz uczniowie klasy II, V, VI pod kierunkiem p. A. Dziadkowiec, B. Wawok, E. Ślusarczyk. Występy najmłodszych sięgały w tym roku do tradycji regionalnej 
     dzieci zatańczyły dwa układy krakowiaka (maluchy i średniaki), tańce góralskie (zerówka). Były też wiersze i piosenki w ich wykonaniu. 
    Uczniowie szkoły, przywołując wydarzenia z historii Polski, przypomnieli drogę Polaków do odzyskania niepodległości w 1918 r., a także powołując się na słowa A. Oppmana „ To, co przeżyło jedno pokolenie, drugie przerabia w sercu i pamięci”, uczcili słowem i pieśniami pamięć o patronie szkoły 
     Armii Krajowej.
    Zatańczony przez uczniów klas V i VI  polonez pokazał, jaką dumą jest bycie Polakiem, uczniem szkoły imienia Armii Krajowej. 
    Po programie artystycznym, przyjętym wielokrotnymi owacjami publiczności,  głos zabrali nasi goście -  Wójt Gminy Pcim, p. Daniel Obajtek, syn pana Ryszarda Sikorskiego - Żołnierza AK,  p. Tadeusz Pytlik 
     Żołnierz Wyklęty, a także pan Bolesław Pajka  Radny Powiatowy oraz absolwent tejże szkoły.
    Pani dyrektor w sposób szczególny 
     jako absolwentka tej szkoły - podziękowała za trud wychowania wielu pokoleń, ks. prałatowi Krzysztofowi Nowakowi oraz pani dyrektor Jadwidze Kursie i polonistce pani Krystynie Wątor.
    Zgromadzeni goście z uznaniem wypowiadali się o szkole, szczególne wzruszenie widać było na twarzach najstarszych mieszkańców naszego przysiółka. Nie szczędzono pochwał i życzeń wszelkiej pomyślności na dalsze lata pracy nauczycielom i pracownikom szkoły.
    Po części oficjalnej, można było obejrzeć starsze dokumenty, książki, kroniki, dyplomy i dokumentację fotograficzną w ramach wystawy „Jubileusz 60-lecia szkoły. Historia zaklęta w przedmiotach”, posilić się i powspominać we wspólnym gronie. 
    Za pomoc w organizacji uroczystości serdecznie dziękujemy Rodzicom, Absolwentom Szkoły, Reprezentantom Pocztów Sztandarowych, firmie KASA CENTRUM 
     Oddział Myślenice, Strażakom OSP Pcim, M.R. Świętek  Piekarnia „Rarytas” Pcim.
    Relację telewizyjną z Jubileuszu udostępniono dzięki Telewizji Powiatowej oraz Urzędowi Gminy Pcim

    http://www.myslenice-itv.pl/60-lat-szkoly-podstawowej-im-armii-krajowej-w-pcimiu/

    Zapraszamy do galerii...

     


    KU CHWALE OJCZYZNY!


    12 listopada, mszą świętą rozpoczęliśmy coroczne spotkanie szkolnej społeczności 
    z zaproszonymi gośćmi z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz  Święta Patrona Szkoły 
     Armii Krajowej.

    Wśród zaproszonych gości znaleźli się dyrektor ZOS w Pcimiu - pan Władysław Kurowski oraz kombatanci AK  pan Ryszard Sikorski, pan Antoni Skałka, Józef Stankiewicz i „żołnierz wyklęty” pan Tadeusz Pytlik, a także emerytowana dyrektor naszej szkoły pani Jadwiga Kursa i nauczycielka pani Krystyna Wątor.

    Nasi „zerówkowicze” urzekli śpiewem, ludowymi przyśpiewkami i „zbójnickim”.

    Uczniowie klas starszych przygotowali montaż poetycki, przypominający historię naszego kraju. Nie zabrakło charakterystycznych postaci czy strojów epok minionych. Występ urozmaicały pieśni i piosenki o charakterze patriotycznym, a częściową oprawę muzyczną zapewnili sami uczniowie.

    Tegoroczne obchody Święta Szkoły powstawały pod kierunkiem nauczycielek grupy „0”, E. Gruszkowskiej
    i I. Jarzembińskiej oraz pań M.Cichoń, p. D.Chmielik, p. M.Mrozickiej.

    Wiele życzliwych słów skierowali do nas goście, chwaląc nie tylko aranżację artystyczną, ale przede wszystkim podkreślając zaangażowanie szkoły w pielęgnowanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej oraz kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.

    Spotkanie ku czci Patrona zakończyło niezwykle wzruszające wydarzenie, jakim było przekazanie naszej szkole przez delegatów Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Myślenice, na ręce pani dyrektor Barbary Polańskiej, sztandaru należącego od 1989 r. do myślenickiego związku AK. Pan Ryszard Sikorski wyraził prośbę, abyśmy godnie trwali przy tym sztandarze, kiedy zabraknie już naocznych świadków tragicznych wydarzeń czasów II wojny światowej i powojennych represji wobec walczących o wolność. 

    Przechowywanie sztandaru i troska o to, aby on żył, jest dla nas motywującym wyróżnieniem. Dumni jesteśmy, że naszym Patronem jest Armia Krajowa.

    Zdjecia z tego wydarzenia do obejrzenia w galerii...