• Projekt „It is time for AeroAction” dotyczy zmian klimatu i jakości powietrza. W projekcie biorą udział uczniowie z Polski, Hiszpanii i Turcji. W naszej szkole projekt realizują uczniowie klasy 4.

     

    Cele projektu:

    Uczniowie nauczą się badać jakość powietrza. Dowiedzą się, jak powietrze wpływa na zdrowie ludzi. Nauczą się, jak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza.

     

    Plan:

    Luty: poznajemy się, wybieramy logo projektu.

    Marzec: badamy jakość powietrza; uczymy się, jak wpływa to na ludzkie zdrowie.

    Kwiecień: rysujemy plakaty; rozwiązujemy ekologiczne zadania matematyczne.

    Maj: uczymy się „zielonych” technologii; budujemy samochód elektryczny; oceniamy projekt.

     

    Spodziewane rezultaty:

    Wspólne plakaty. Ebook promujący projekt. Zwiększona wiedza na temat jakości powietrza i ochrony powietrza.

    Koordynator:

    mgr Bernadetta Wawok