• Dzień głośnego czytania

    • 24.11.2022 16:22
    • 29 września obchodzony jest dzień głośnego czytania. Staraliśmy się zaangażować
     w tę akcję jak najmocniej. Czytała pani Dyrektor, pani sekretarka, rodzice, pani z Gminnej Biblioteki Publicznej, nauczyciele i uczniowie. Książki pojawiły się nawet na sali gimnastycznej i czytał nam pan od wychowania fizycznego ;) Słuchaliśmy baśni, legend, historii w języku angielskim, fragmentów Pisma Świętego.

     Zdecydowanie podobają nam się takie dni w szkole :D

    • więcej
    • Dotacja dla szkoły z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (2)

    • 24.11.2022 17:10
    • Szkoła Podstawowa nr 3 w Pcimiu otrzymała w 2021 roku dotację celową na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 12 000 zł oraz 3000 zł jako wkład własny.

     Program realizowany jest w ramach Priorytetu 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych” ( Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”).

                 W ramach projektu zakupione zostały książki do biblioteki. Obok lektur obowiązkowych i uzupełniających, księgozbiór wzbogacił się o wiele nowości zarówno dla najmłodszych jak i starszych uczniów. Komiksy, książki przygodowe, fantastyczne oraz wiele nowych serii wydawniczych. Biblioteka została doposażona również w regały na książki, drukarkę oraz fotel obrotowy. W trakcie trwania projektu planowane są konkursy, spotkania, lekcje biblioteczne oraz wydarzenia promujące czytelnictwo wśród naszych uczniów i ich rodziców. Już po feriach świątecznych zapraszamy do korzystania z szerokiej oferty naszej szkolnej biblioteki.

    • więcej