• Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Głównym celem programu jest wdrażanie uczniów klas I do bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym, w domu, w Internecie, w szkole i w czasie zabawy. Na zakończenie programu uczniowie wezmą udział w Ogólnopolskim Teście Bezpieczeństwa, który sprawdzi ich wiedzę zdobytą podczas zajęć oraz pozwoli szkole zdobyć Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”.

     Honorowy patronat nad programem objął Komendant Główny Policji oraz wszystkie Kuratoria Oświaty.

     Koordynator programu: D. Mucha


      

     CERTYFIKAT AKADEMII BEZPIECZNEGO PUCHATKA

     Nasza szkoła z sukcesem zakończyła starania o przyznanie Certyfikatu Akademii Bezpiecznego Puchatka. Dzięki programowi uczniowie klasy I poznali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach, rozwinęli umiejętność odpowiedzialnego zachowania się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, dowiedzieli się, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe oraz wakacje, utrwalili znajomość numerów alarmowych. Na zakończenie programu wzięli udział online w szkolnej pracowni komputerowej w Ogólnopolskim Teście Wiedzy o Bezpieczeństwie.

     Realizacja programu wspomagała kształtowanie u dzieci postaw odpowiedniego zachowania się w sytuacjach trudnych z którymi nie spotykają się na co dzień oraz uczyła ich odpowiedniej reakcji na różne zagrożenia życia codziennego. Udział uczniów w tym programie wymagał od nich zaangażowania, aktywności oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce.

     Mam nadzieję, że taka forma edukacji przyniesie  pozytywne efekty, a ich wiedza zdobyta z pomocą bajkowego Puchatka przełoży się na bezpieczne wybory i mądre, świadome decyzje.

     Koordynator i realizator programu:
     Dorota Mucha